Huduma za Ushauri

Huduma za Ushauri

• Uchambuzi wa Sampuli za miamba, udongo na maji.

• Mineralojia / Petrolojia

• Utafiti wa Vito na Madini

• Kukata na Kupaka Miamba na Kusafisha

• Uchambuzi wa XRD na Utoaji wa Ripoti

• Utafiti wa Jiofizikia na Utoaji wa Ripoti

 • Utafiti wa Kikemia na Utoaji wa Ripoti

• Utafiti wa Jiolojia na Utoaji wa Ripoti